balance


balance (bá·lans)

png |[ Ing ]
2:
pampantay ng bigat o lakas
3:
patas na distribusyon ng bigat o halaga ; o tatag ng katawan o isip
4:
nakahihigit na bigat o halaga
5:
pagkakatugma o pagkakaiba ng credit at debit ng isang account ; halagang dapat pang bayaran ; o nálabíng halaga ; ang nátitirá
6:
Sin armonya ng disenyo at proporsiyon
7:
Mus relatibong lakas ng iba’t ibang pinagmumulan ng tunog.