balansa


ba·lán·sa

png |[ Esp balanza ]

ba·lan·sáng

png
1:
kalabaw na humihila ng troso, karaniwang matatagpuan sa hulihán ng mga kawan ng kalabaw ; o tikín na hinahawakan ng sirkero para bumalanse hábang tumatawid sa tulay na lubid
2:
hindi maayos na pagkasalansan ng mga bagahe sa sasakyan o ng mga kasangkapan sa bahay.