balatiti


ba·la·ti·tí

png |Mit |[ ST ]
:
ibon na nagdadalá ng maganda o masamâng pangitain o mga pangyayaring nagpapahiwatig ng anumang maaaring maganap : BULATITÍ

ba·la·ti·ti·ín

png |[ ST ]
:
tao na pinag-uukulan ng isang awit.