balawang


ba·lá·wang

png
1:
Agr [ST] bútas sa lupa para tamnan ng binhi
2:
Agr [ST] pambungkal na yarì sa kawayan at bakal na ginagamit sa paghukay ng lupang tatamnan
3:
Ana [War] balakáng.