bald


bald

pnr |[ Ing ]

bal·dá

png |[ Esp baldar ]
1:
Med pagkakaroon ng kapansanan sa katawan
2:
pagkukulang sa responsabilidad
3:
pagkalinsad sa dapat maging kaayusan
4:
patlang sa regular o panayang paggawâ — pnd bal·da·hín, bu·mal·dá, ma·bal·dá.

bal·dá·do

pnr |[ Esp ]
1:
Med labis na napinsala ang katawan o anumang bahagi nitó dahil sa malubhang sakít o aksidente : SALANTÂ1 Cf INÚTIL
2:
binawasan ang suweldo dahil sa hindi pagpasok sa trabaho.

bal·dát

png |Bot |[ Ilk ]
:
lamán ng langka.

bal·dé

png |[ Esp ]
:
sisidlang láta, malalim, at kuwadrado ang magkabilâng dulo var baldí Cf TIMBÂ

bal·dé·o

png |[ Esp ]
:
paghuhugas ng sahig sa pamamagitan ng tubig at sabon.

bal·dî

pnr |[ Bik ]
:
masamâ ang loob ; walang gána.

bal·dóg

png
1:
pagkahulog o pagkahampas ng katawan sa lupa o bató nang hindi sinasadya o dahil sa pagkatulak ng ibang tao
2:
hampas o suntok nang hindi nakikíta ng pinatamaan
3:
pagkakalinlang ; pagkakadaya
4:
bagay na ninakaw.

bal·dóng

png |Mus |[ Kal ]

bal·dó·sa

png |Ark |[ Esp ]
:
batóng pansahig na hugis parisukat Cf TILE2

bal·do·sín

png |Ark |[ Esp ]
:
maliit na baldosa.

bal·du·kín

png