balhag


bal·hág

png
1:
[ST] paraan ng pagtatalop sa palay nang hindi ganap na inaalis ang balát
2:
[ST] tákot, pagkamangha
3:
[ST] isang gawain na hindi pa natatapos
4:
[ST] pagbagsak ng pinuputol na kahoy pasalalak sa isa pang kahoy kayâ hindi umabot hanggang sa lupa
5:
Kar [Bik] kíkil1

bál·hag

png |[ Hil ]