balido


bá·li·dó

pnr |[ Esp valido ]
1:
may batayan : VALID
2:
nagbubunga ng nilaláyong resulta : VALID
3:
may puwersa o bisà : VALID
4:
legal na tinatanggap : VALID
5:
hindi pa pasó o hindi pa umaabot sa petsa ng pagkawala ng bisà : VALID
6:
Pil sa lohika, argumento na may mga kondisyong nagpapahiwatig ng kongklusyon : VALID