balikat


ba·lí·kat

pnd |ba·lí·ka·tin, bu·má· li·kat, i·sa·ba·lí·kat
:
ubos-káyang tupdin ang tungkulin o gawain.

ba·lí·kat

png |[ Kap Tag ]
1:
Ana bahagi ng katawan ng tao o hayop sa magkabilâng panig ng leeg na kina-uugnayan ng dalawang bisig : ABÁGA, PAGÓ, SÚGBONG, SHOULDER1, TAKÉB2, WÁGA2
2:
Zoo sa hayop, itaas ng unaháng paa ng baboy, tupa, at iba pa
3:
habà ng lupa na malapit sa sementadong daánan ng sasakyan
4:
bahagi ng kasuotan na tumatakip sa balikat
5:
anumang bagay na kahawig ng hubog ng balikat, gaya sa balikat ng bote at bundok.

ba·li·ká·ta

png |Mus |[ Ted ]
:
awit sa pag-aayos ng hidwaan.

bá·li·ka·tán

pnd |i·bá·li·ka·tán, mag·bá·li·ka·tán
:
magtulungan sa gawain.