balingasay


ba·li·ngá·say

png |Bot |[ ST ]
:
maliit hanggang malaki-laking punongkahoy (Buchanania arborescens ) na 10 m ang taas, payak ang dahon na nakaayos nang kumpol, may mga maliit na bulaklak na putî, katutubò sa Filipinas, at nakukunan ng tabla : ALITAGTÁG, ANÁGAS, ÁNAN, ÁNTENG, ANÚGAS, ARÁKA, BAGILÍBAS, BÁHAY-ÚHOD, BALINGHÁSAY, BALINGÚKOT, BALÚNUG, BORÓAN, GARANTÁNG, LAGINDÍNGAN, PÁWAN, UYÓK