balisung-song


ba·li·sung·sóng

pnr |[ Bik Hil Ilk Kap Pan ST War ]
:
may hugis na inikid-ikid, maliit at sarado ang isang dulo at paluwang at nakabukás sa kabilâng dulo : BALINSUSÔ2, BALISUSÔ, ÉSPIRÁL1, ISPÁYRAL, SPIRAL