balot


ba·lót

pnr |na·ka·bá·lot
:
may bálot ang kabuuan Cf EMPAKÁDO

ba·lót

png |[ ST ]
1:
pook na madamo na pinanginginainan ng mga hayop sa gubat
2:
pagiging kapantay ng kakayahan o katangian.

bá·lot

png
1:
[Bik Ilk Seb ST War] takip sa kabuuan ng isang bagay : BALKÓT3, ÉMBOLTÚRA, PATÓS, PUTÓS2, UBÁK2
2:
[ST] tawag sa sampung tangkas ng ikmo, at bawat tangkas ay may 25 dahon.

ba·ló·ta

png |[ Esp ]
1:
papel, o katulad, na ginagamit sa pagboto : BALLOT
2:
bílang ng mga boto sa halalan : BALLOT

ba·ló·tak

png |[ ST ]
:
karn at isda na ibinalot sa dahon.

ba·lo·tá·ngog

pnr |[ Hil ]
1:
hindi masinop ang pagkakayarì
2:
hilaw ang pagkakaluto.

bá·lot-bá·lot

png |Bot |[ Tag ]
:
baní 2.

ba·lo·tó

png
1:
[ST] pagyayangyang sa hangin para matuyô
2: