balukanag


ba·lu·ka·nág

png |Bot
1:
ilahas na punongkahoy (Chisocheton cumingianis ) na tumataas nang hanggang 20 m at maaaring pagkunan ng langis ang butó para sa paggawâ ng sabon at lampara : DIWÁLAT, DIWÁTA, KALIMUTÁHIN, SALAKÍN