bandalismo


ban·da·lís·mo

png |[ Esp vandalismo ]
:
sadya at malisyosong pagsirà ng ari-arian : PANINIRÀ1, VANDALISM