bando


bán·do

png |[ Esp ]
:
pagkakalat ng balita sa hangad na maláman ng lahat : ALIMPÚYUT

bán·dok

pnd |[ War ]
:
ibakás ang paa sa sahig.

ban·do·lé·ra

png |[ Esp ]
1:
asawa ng bandido
2:
babaeng bandolero
3:
sinturon na isinusuot sa ibabaw ng balikat pahalang sa dibdib, may maliliit na silò o bulsa upang paglagyan ng punglo at iba pang maliliit na bagay.

bán·do·le·rís·mo

png |Bat |[ Esp bandolero+ismo ]
:
krimen sa gawain ng bandido.

ban·do·lé·ro

png |[ Esp ]
:
laláking magnanakaw o mamamatay-tao, karaniwang kasapi ng isang pangkat, ban·do·lé·ra kung babae.

ban·do·lín

png |Mus |[ Esp ]
:
instrumento na may 8–12 kuwerdas na metál, karaniwang pinagpares-pares at may malalim at bilóg na sound box.

ban·dóng

png |Ntk |[ Seb ]
:
malakíng bangkâ na walang katig.

ban·dós

png |Asn |[ Ilk ]