banggi


bang·gí

pnr |[ ST ]
:
gutóm .

báng·gi

png |[ Bik ]

bang·gi·á·nay

png |Lit Mus |[ Hil ]
:
pagtatálo sa pamamagitan ng pag-awit ng kuwento sa búhay Cf DÚPLO

bang·gi·ít

png |[ Seb ]
:
bangís — pnr bang·gi·i·tán.

bang·gít

png
1:
[Kap Tag] mabilis at madaliang pagsasabi sa pangalan ng tao, hayop, o bagay : AGKÁS2, DAPRÍG, SAMBÍT
2:
[ST] hagis o paghagis, gaya ng paghahagis ng trumpo sa trumpo ng iba — pnd bang·gi·tín, bu·mang·gít, mag· bang·gít.