bangkarote


bang·ka·ró·te

pnr |[ Esp bancarrota ]
1:
Ekn walang kakayahang legal na magbayad ng utang at pinamamahalaan ng hukuman ang ari-arian ; o nililitis ng hukuman dahil dito : BAGSAK3, BANKRUPT
2:
said na said : BAHÉTE2, BANKRUPT, BROKE