bangko


bang·kô

png
:
mahabàng upúan para sa tatlo o higit na tao, walang sandálan at walang patungán ng bráso : BENCH1

báng·ko

png |Ekn |[ Esp banco ]
1:
establisimyentong nangangalaga, nagpapahiram, at nagpapalit ng salaping inilagak ng mga kostumer, nagbabayad at nagpapautang ng salapi, at nagsasagawâ ng iba’t ibang transaksiyong pampinansiya : BANK1
2:
salapi ng kapitalista sa sugal : BANK1
3:
alinmang reserbang suplay : BANK1
4:
pook na tinggalan ng gayong suplay : BANK1

báng·kog

pnr |[ War ]

bang·kó·kang

pnr |[ ST ]
:
parang mga lamok.

bang·ko·lóng

pnr |[ ST ]

bang·kó·ro

png |Bot |[ Mag Seb Tag ]
:
apátot var bankóro

bang·kó·ta

png |Zoo
1:
Heo [Ilk] matalim na tagaytay ng bató, buhangin, o korales na halos nása ibabaw ng rabáw ng dagat : BAKULÚD, BANKÓTA, DÍLI2, GURÁGUD, KARÁNG2, REEF, TÁKUT Cf BAHÚRA, MADREPORE1, TANGRÍB
2:
[ST] isang uri ng malaking pusit.

bang·ko·wáng

png |[ ST ]
:
isang uri ng banig .

bang·kó·was

png |Med |[ ST ]
:
mahirap na pagbubuntis.