banidosa


ba·ni·dó·sa

pnr |[ Esp vanidosa ]
1:
walang tunay na halaga o importansiya ; walang batayan ; walang halaga : VAIN
2:
labis na ipinagmamalaki ang sariling itsura at katangian, ba·ni·dó·so kung lalaki : VAIN