banlis


ban·lís

pnd |ban·li·sín, i·ban·lís, mag·ban·lís |[ ST ]
:
bawiin ang nawala ; gumanti o bumawi, kara-niwan sa pagkatálo.