bantay


ban·táy

png |[ Bik Hil Ilk Mag Mar Pan Seb Tag War ]
1:
sinumang may tungkuling mangalaga sa isang bagay, tao, o pag-aari : GUARD, GUWÁRDIYÁ1, LOOKOUT3, PASLÁNG2, SÉNTINÉL1, TÁNOD, TÁNOR Cf ABÁNG, AGÁPAY, HITÍ
3:
[ST] silò na may kawayan na panghúli ng ibon.

ban·tá·yan

png |[ ST ]
1:
pook ng nagbabantay o pook na binabantayan
2:
papag na kawayan at pinaglalagyan sa mga maysakít para maarawan
3:
braso ng timbangan, at ganoon din ang inspektor ng mga timbangan.

ban·ta·yáw

png |[ War ]

ban·táy-bun·dók

png

ban·táy-dá·gat

png
:
tao, karaniwang sundalo na bahagi ng pangkat na nagpapatupad ng batas sa dagat, sumasagip ng búhay at ari-arian sa dagat, at tumutulong sa nabegasyon : COASTGUARD, GUWÁRDAKÓSTA, MARÍNA

ban·táy-gú·bat

png
:
tao, karaniwang sundalo at bahagi ng nangangalaga sa pambansang parke, kagubatan, at bundok : BANTÁY-BUNDÓK, GUWÁRDAMÓNTE, RANGER1

ban·tá·yog

png |Sin |[ bantáy+ matáyog ]
:
estrukturang mataas, malimit gawâ sa matigas na materyales at may eskultura, at itinayô bílang paggunita sa isang makasaysayang pangyayari o isang bayani : MONUMENT, MONUMÉNTO Cf MEMORYÁL2

ban·táy-sa·lá·kay

pnr
:
hindi mapagtitiwalaan.