bantil


ban·tíl

pnd |ban·ti·lán, i·ban·tíl, mag-ban·tíl |[ ST ]
:
isilong sa bantilan ang bangkâ o sasakyang-dagat.

bán·til

png
1:
[ST] laro na may pustahan, karaniwang pinipitik ang matálo
2:
[War] bantód2

ban·tí·lan

png
1:
[Kap ST] Ark plataporma o salalay na nása paánan ng hagdanan
2:
Ntk [ST] pook na silungan ng bangka o sasakyang-dagat na hindi ginagamit : BABALÍWAN, BANGKIRÓAN, DUGKÁAN, DULUNGKÁAN, DUNGKAÁNAN
3:
páligúan na malapit sa pampang ng ilog.

ban·ti·láw

png |Bot |[ ST ]
:
togi o gabe na hindi lumalambot kahit lutuin, gaya ng banlogan.

ban·ti·láw

pnd |ban·ti·la·wín, bu·man· ti·láw, mag·ban·ti·láw |[ ST ]
:
hanapin ang bagay na nawalâ : BANTIYÁW

ban·ti·láw

pnr
1:
hindi sapat ang init ng apoy upang makapagluto
2:
hindi masinop ang pagkakagawâ ng isang bagay.

ban·ti·lá·wan

pnr
1:
hindi maayos ang pagkakaluto
2:
hindi buhós ang loob sa ginagawâ.