bantilan


ban·tí·lan

png
1:
[Kap ST] Ark plataporma o salalay na nása paánan ng hagdanan
2:
Ntk [ST] pook na silungan ng bangka o sasakyang-dagat na hindi ginagamit : BABALÍWAN, BANGKIRÓAN, DUGKÁAN, DULUNGKÁAN, DUNGKAÁNAN
3:
páligúan na malapit sa pampang ng ilog.