barahang-tagalog


ba·rá·hang-ta·gá·log

png |[ baraja+ng Tagalog ]
:
manghal ng baraha na may mga set ng bastos, kopas, oros, at espada : BARÁHANG KASTÍLA