bareta


ba·ré·ta

png |[ Esp barreta ]
1:
pabilóg na bakal na patulis ang isang dulo at lapád ang kabilâ, at ginagamit na panghukay ng lupa : BAR5, LIGKÁL
2:
mahabàng piraso ng sabon : BAR5

ba·ré·ta de-ká·bra

png |[ Esp barreta de cabra ]
:
bareta na may gilit ang kalawit sa isang dúlo, ginagamit sa pagtatanggal ng malalakíng pakò, o pansikwat sa anumang mali ang pagkakabit : DESKLA-BADÓR, PALÁNGKA2, PINCH BAR, CROWBAR Cf DE-KÁBRA, LANDÓK1