barong-barong


bá·rong-bá·rong

png |[ Bik Kap Seb Tag bálong-bálong ]
:
tagpi-tagping dampa ng mga iskuwater sa lungsod : LÁAB2, SHANTY2 var barumbarong