basakan


ba·sa·kán

png
1:
Bot [ST] bunga ng ilahas na punongkahoy at kinakain ng baboy
2:
Agr [War] paláyan.