bat-ang


bát-ang

png |Ana |[ Seb ]

bá·tang

png |[ Iba Seb Tag ]
1:
palutang na nakakabit sa dulo ng talì ng bintol o sa anumang bagay na inihuhulog sa dagat upang madalîng tuntunin
2:
tambak na ginagawâ sa mga pook na sinisirà ng tubig upang hindi matibag ang lupa Cf DÍKE
3:
Bot [Tau War] punò ng kahoy
4:
Bot [Tau] tangkay1–2
5:
[War] natumbang patáy na punò
6:
[Iba Seb Tag War] kawayang tikin o nakalutang na kahoy, karaniwan sa ilog, dagat, o lawa.

ba·tá·ngal

png |[ Ilk ]

ba·ta·ngán

png |Ntk
:
putol ng kawayan o kahoy, nakakabit nang pahalang sa bangka at kabitan ng katig ang dulo.

ba·tá·ngan

png |Ntk |[ Ilk ]
:
katig ng bangkâ.

Ba·tá·ngan

png
1:
Ant isa sa mga pangkating etniko ng Mangyan na matatagpuan sa kagubatan ng hilagang Buhid
2:
Heg matandang tawag sa Batangas.

Batangas (ba·táng·gas)

png |Heg
:
lalawigan sa Katimugang Tagalog, Rehiyon IV.

bá·tang-bá·tang

png |Bot
:
baging (Cissampelos pareira ) na payat at makahoy.

ba·tang·gá

png |[ Ilk ]
:
hálang na yarì sa kawayan, kahoy, o bakal na inilalagay upang suportahan ang karga o bigat.