bayad-pinsala


bá·yad-pin·sa·là

png
:
salaping ibinayad sa tao na nasaktan, o nagawan ng anumang nakasisirà sa kaniyang katawan, katauhan, o karangalan : DÁNYOS PERHUWÍSYOS, REPARASYÓN2