bayakan


bá·yá·kan

png |Zoo
:
malaking paniki (Pteropus vampyrus lanensis ) na mahilig kumain ng bungangkahoy : FRUIT BAT