bayarin


ba·ya·rín

png |[ báyad+in ]
:
bagay o listahan ng mga bagay na dapat ba-yaran hal utang, konsumo sa koryente, hinuhulugang kasangkapan : BÚTAW2, PAYABLE