bede


be·dé

pnr |[ Ilk ]

bé·deng

png |[ Igo ]
:
pag-aalay ng mga magulang ng ikinakasal.