berg


berg

png |Heo |[ Ing ]
:
bundók o gulód.

bér·ga

png |Ntk |[ Esp verga ]
:
dalawang pútol ng kawayang buo o bilóg na kahoy na ikinakabit sa dakong itaas at ibabâ ng layag bílang pampatigas.

ber·ga·hí·ta

png |[ War ]
:
masamâng babae.

ber·gá·mo

png |[ Esp ]
:
makapal at matigas na katad ng hayop na ginagawâng jaket o sapatos.

ber·gan·tín

png |Ntk |[ Esp ]
:
malakíng barko na may dalawang layag.