big-ting


big·tíng

pnr
:
simót, gaya ng bigtíng na rasyon ng pagkain.

big·tíng

png