bigang


bi·gáng

pnr |[ ST ]
:
naghiwalay ang mga tabla ng upuan : BIGKÁNG, TIGKÁNG