bil-ong


bíl-ong

png |[ War ]

bi·lóng-bi·lóng

png |Zoo |[ Seb ]
:
malakíng uri ng sapsap.

bí·long-bí·long

png |Zoo
1:
[Bik Seb Tag] talílong
2:
[Bik Ilk Seb] tsabíta.