bilao


bi·la·ó

png |[ ST ]
:
pagtakot o pananakot.

bi·lá·o

png |[ Bik Ilk Tag Chi ]
:
malanday na basket, masinsin ang hábi, pabilóg o may apat na súlok, at orihinal na ginagamit sa pagtatahip ng pálay at bigás : BIGÁO, BIGAÓ, ÍGU, LÍDANG, LIGÁO, LIG-Ó, NÍGO Cf BITHÁY, BISTÁY, KALÁLAW

bi·lá·ok

png

bi·la·óng

png |[ ST ]
:
lubluban ng kalabaw.

bi·lá·os

png |Heo |[ ST ]