bingkang


bing·káng

pnr
:
nabiklat na tenedor at katulad.