binhi


bin·hî

png |Agr |[ Tag War ]
1:
Agr Bot gumulang at pertilisadong ovule ng namumulaklak na haláman, nagta-taglay ng sangkap ng pagkahaláman : BÁTAG2, BUKÉL1, BUTÓ3, BUY-Ó, LÁGAS3, LÍSO2, SEED1 TÛ-LANG1
2:
anumang pi-nagsisimulan ng búhay
3:
Bio tamód
4:
pinagmulan o dahilan ng isang bagay.

bin·hì·an

png |Bot |[ binhî+an ]
:
karaniwang kapirasong bahagi ng bukid o haláman na inilaan para sa pagpapatubò ng binhî : SEEDBED

bín·hig

png |Med |[ War ]
:
pananakit ng tiyan Cf ÍTI