biyak


bi·yák

png
1:
bahagi ng isang bagay na nahati, gaya ng isang biyák na kawayan : BÁAK, BAL-ÁK, CRACK, PÍS-AK, SÁAK
2:
putok o sirà ng isang bagay : BÁAK, BAL-ÁK, CRACK, PÍS-AK, SÁAK
3:
kasunduan ng mga nagsasabong na paghatian ang tandang na natálo.

bí·yá·kan

png
:
sa Bulacan, laro ng dalawang laláki na kapuwa nag-uunahán sa pagbiyak ng tubó sa pamamagitan ng itak.

bi·ya·kís

png pnr
:
salawal o sáya na nakalilis bílang tanda ng kahandaan sa puspusang paggawâ.

Bi·yák-na-Ba·tó

png |Kas |Heg
1:
pook sa paanan ng Sierra Madre at sakop ng San Miguel, Bulacan at ginamit na pangkalahatang himpilan ng Hukbong Rebolusyonaryo sa pamumunò ni Heneral Aguinaldo
2:
pook din na pinagtayuan ng Republika ng Biyak-na-Bato at pinangyarihan ng Kasunduan sa Biyak-na-Bato.

bi·yá·kus

png |Psd |[ Kap ]
:
tíla buslong may mahabàng hawakan na panghúli ng isda.