biyas


bi·yás

png
1:
bahagi sa pagitan ng mga bukó, gaya sa kawayan, tubó, at iba pa Cf BUMBÓNG
2:
Ana bahagi sa pagitan ng mga hugpungan ng katawan ng tao o hayop, gaya ng bisig, binti, at iba pa : LIMB
3:
Bot matigas na baging na magkakatapat at malalapad ang dahon na matutulis ang dulo
4:
[Bik War] bumbóng1

bi·yás-bi·yás

png |Bot |[ Seb ST ]

bi·yás-bi·yá·san

png |Bot |[ ST ]
:
baging na ginagamit na pantalì.

bi·yá·song

png |Bot |[ Seb War ]