biyo


bi·yó

png |Bot |[ Ilk ]
:
punòng pinagkukunan ng tabla o kahoy.

bi·yô

pnr |[ Bik ]

bí·yo

png |Bot |[ Pan ]

bí·yo

pnd |bi·yú·hin, bu·mí·yo, mag·bí·yo |[ ST ]
:
itaboy ang baboy.

bi·yó·as

png |Bot |[ ST ]
:
punò na katulad sa banilya.

bi·yó·gra·pí·ya

png |Lit |[ Esp biografia ]

bi·yo·kò

png |Bot
:
maliit at murà pang bunga ng mangga.

bi·yó·koy

png |Zoo |[ Hil ]
:
maliit na crustacean (Ocypode cordimana ), tatlong sm ang lapad, halos parisukat at walang buhok, kulay madilaw-dilaw na putî, at nakatirá sa mabuhanging dalampasigan : AGÚKOY, SAND CRAB

bi·yó·la

png |[ Esp viola ]
1:
Mus instrumentong de-kuwerdas na higit na malaki at mababà ang pitch sa biyolin ; kilalá bílang biyolin na alto o tenor : ALTO VIOLIN, VIOLA1
2:
laro ng kalalakihan na lumuluksó ang lider sa nakayukong tayâ, at matatayâ ang sinumang susunod ng lukso kung hindi niya magaya ang lider o sumayad ang paa niya sa tayâ : PINNALAGTÔ

bi·yo·las·yón

png |[ Esp violación ]
:
anumang paglabag.

bi·yo·lén·si·yá

png |[ Esp violencia ]
:
dahás1–3 o karahasán.

bi·yo·lén·to

pnr |[ Esp violento ]

bi·yo·lé·ta

png |Bot |[ Esp violeta ]
:
mahabàng yerba (genus Syringa ) na may mahabàng mga runner, may hugis rinyong dahon, at bulaklak na mabango, kulay líla na may maliit na putîng labì, katutubò sa Europa : LÍLA3, VIOLET var byoleta

bi·yo·lé·ta

pnr |[ Esp violeta ]
:
líla var byoleta

bi·yo·lín

png |Mus |[ Esp violín ]
:
instrumentong may apat na kuwerdas, mataas na pitch, at ipinapatong nang halos pahaláng sa balikat kapag tinutugtog : VIOLIN

bi·yo·li·nís·ta

png |Mus |[ Esp violinista ]
:
tumutugtog ng biyolin : VIOLINIST

bi·yó·lo·gó

png |[ Esp ]
:
dalubhasa sa biyolohiya : BIOLOGIST

bi·yo·lo·hí·ya

png |[ Esp biologia ]
1:
agham ng búhay : BIOLOGY
2:
buháy na mga organismo o mga proseso ng búhay sa pangkalahatan : BIOLOGY
3:
mga haláman at hayop na nabubúhay sa isang rehiyon : BIOLOGY

bi·yo·lón

png |Mus |[ Esp violon ]
:
anyo ng instrumentong may kuwerdas na doble ang baho : VIOLONE

bi·yo·lón·tse·lís·ta

png |Mus |[ Esp violoncelista ]
:
tumutugtog ng biyolontsélo : VIOLOCELLIST

bi·yo·lon·tsé·lo

png |Mus |[ Esp violonchelo ]
:
pangatlo sa pinakamalakíng instrumento na kabílang sa pamilya ng mga biyolin at ipinupuwesto nang patayô sa pagitan ng hita ng tumutugtog : CELLO, VIOLONCELLO

bi·yóm·bo

png |[ Esp biombo ]
:
naititiklop na iskrin o tábing : PANAMBÍL2 var biyumbó

bí·yong

png |[ ST ]
:
sapilitang pag-aangat sa isang mabigat na bagay.

bi·yo·pí·si·ká

png |[ Esp biofisica ]
:
agham ng mga pisikal na katangian ng mga buháy na organismo : BIO-PHYSICS

bi·yop·sí·ya

png |Med |[ Esp biopsía ]
:
pag-aaral sa himaymay mula sa isang buháy na organismo upang maláman ang pagkakaroon o kalubhaan ng sakít : BIOPSY