board and lodging


board and lodging (bord end lád· ying)

png |[ Ing ]
:
pagpapaupa ng tirahan at pagkain.