body


body (bá·di)

png |[ Ing ]
2:
ang nakararami
3:
pangkat ng mga tao bílang samahán
4:
isang bagay

body building (bá·di bíl·ding)

png |[ Ing ]
:
pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo, pagbabarbel, pagtakbo, pagbabáras, at katulad.

bodyguard (bá·di·gárd)

png |[ Ing ]

bod·yók

png |[ Mrw ]