boka


bó·ka

png |Ana |[ Esp boca ]

bo·ká·blo

png |Lgw |[ Esp vocablo ]
:
salitâ1 terminong panggramatika.

bó·ka-bó·ka

png |[ Esp boca ]
:
munting saranggola na yarì sa papel.

bo·ka·bu·lár·yo

png |Lgw |[ Esp vocabulario ]

bó·ka de-tíg·re

png |Bot |[ Esp boca de tigre ]
:
maliit at tuwid na yerba (Torenia fournieri ), may bulaklak sa dulo ng tangkay, kulay líla ang talulot na may malaking dilaw na bátik sa gitna, katutubò sa katimugang China.

bo·ka·díl·yo

png |[ Esp bocadillo ]

bo·ká·do

png |[ Esp bocado ]
:
panrenda sa takbo ng kabáyo, karaniwang ikinakabit sa may ulo’t bibig nitó var bukádo

bo·ka·dú·ra

png |[ Esp bocadura ]
1:
husay sa pagsasalita
2:
3:
Mus kakayahan sa pag-awit o pagtugtog ng instrumentong hinihipan var bukadúra

bo·ká·ki

png |Bot |[ ST ]
:
bulaklak ng dapdap.

bo·kál

png |[ Esp vocal ]
1:
kagawad ng komiténg panlalawigan at pandistrito ng bilangguan
2:
Pol kágawad ng sangguniang panlalawigan : BOARDMEMBER2

bo·ka·li·sas·yón Mus

|[ Esp vocalización ]
:
pagsasánay ng boses para makuha ang tamang tono : VOCALIZATION

bo·ka·lís·ta

png |Mus |[ Esp vocalista ]
:
mang-aawit ; tao na kumakanta : VOCALIST

bo·ka·ríl·yo

png |[ War ]
:
kakanín na gawâ sa minatamis na niyog na may itlog at gatas.

bo·kas·yón

png |[ Esp vocación ]
1:
hilig o propesyon : VOCATION
2:
pagsisilbi sa Diyos gaya ng pagpapari : VOCATION
3:
karagdagang gawain bukod sa hanapbuhay o trabaho : VOCATION

bo·kas·yo·nál

pnr |[ Esp vocaciónal ]
1:
hinggil sa bokasyon o hanapbuhay : VOCATIONAL
2:
hinggil sa gabay o alituntunin sa isang propesyon o hanapbuhay : VOCATIONAL

bo·ka·tí·bo

pnr |[ Esp vocatibo ]
1:
Gra hinggil sa kaukulan ng pangalan ng tao o bagay na tinutukoy sa pa-ngungusap : VOCATIVE
2:
hinggil sa o ginagamit sa pagtawag o pagtukoy : VOCATIVE

bo·káw·kaw

png |Med |[ ST ]
:
malubhang uri ng ketong.

bó·kay

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palay mula sa tubigan.

bó·kay-pá·to

png |[ Esp boca+y Tag páto ]
:
kasangkapang pang-ipit ng maliliit na bagay o pambaluktot at pamputol ng alambre.

bo·kay·sén·dyo

png |[ Esp boca+y+ insendio ]
:
kuhanan ng tubig at pinagkakabitan ng bombang pamatay-sunog : FIRE HYDRANT