bold


bold

pnr |[ Ing ]
1:
malakas ang loob
2:
madalîng mapansin
3:
sa imprenta, higit na maitim ang limbag
4:
Kol hubád o mahálay.

bold show (bold syow)

png |[ Ing ]
:
mahalay na palabas sa sine at aliwang panggabi.