bolowang


bo·lo·wáng

pnr |[ ST ]
2:
mabasag o binasag ang isang bagay tulad ng timba o banga na punô ng lamán.