brass


brass

png |[ Ing ]
2:
kasangkapan o kagamitang yarì sa ganito
3:
Mus instrumento na kahawig ng trumpeta ; o pangkat ng ganitong instrumento sa orkestra o banda.

brass ware (bras weyr)

png |[ Ing ]
:
kagamitan o kasangkapang gawâ sa tansô.