breakwater


breakwater (breyk·wá·ter)

png |Ntk |[ Ing ]
:
piyer o estruktura ng mga bato o katulad na nakaungos sa dagat o ibang lawas ng tubig upang protektahan ang daungan o puwerto, at basagin ang puwersa ng mga alon : HAMPÁSANG-ÁLON2, HAMPÚLAN2, BABASAGÁNG-ÁLON2, ROMPEÓLAS1