buaw


bu·áw

pnr |[ Tag ]
:
walang-lamán1 karaniwang tumatalakay sa bungangkahoy na walang-lamán var buwaw