buklat


buk·lát

png |pag·buk·lát |[ Kap Tag ]
1:
pagbubukás o kayâ’y paglilipat, gaya ng pagbuklat ng aklat : BALÚSKAY, BIKÁ1, BÚKLAD, BUKLÍT, BÚLLAK, BULYÁK, BÍSRAT, LÉKAT
2:
paglalantad, gaya sa pagbuklat ng lihim — pnd buk·la·tín, mag·buk·lát.

buk·lá·tan

png |[ ST buklat+an ]
:
isang uri ng laro na may magkaparehang batà.